Ενσύρματα Δίκτυα

Ενσύρματα Δίκτυα

 

Ασύρματα Δίκτυα & WIFI

Το σημαντικότερο για τον επαγγελματία αλλά και τον απαιτητικό χρήστη είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας του τοπικού δικτύου υπολογιστών.

Η εταιρία μας, με πολυετή εμπειρία στις μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων, αναλαμβάνει να μελετήσει την παρούσα υποδομή του χώρου σας, να σχεδιάσει την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη δομή ενός νέου δικτύου, αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον δίκτυο, και να εγκαταστήσει την δομημένη καλωδίωση και τον εξοπλισμό.

Δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή των υλικών (καλώδια RJ45, router, HUBS, κ.α.) καθώς και στην τοπολογία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα του δικτύου και στις μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρίας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επίσκεψη τεχνικού. Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η καλή λειτουργία.

Μερικές απο τις δραστηριότητες υποδομών δικτύου που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Προμήθεια server και σταθμών εργασίας
 • Προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες κλπ)
 • Κατασκευή καναλιών και εντοιχισμός στα κανάλια δικτύου
 • Κατασκευή καλωδίων και πριζών δικτύου
 • Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
 • Καλωδίωση Server (διακομιστή)
 • Εγκατάσταση κατανεμητή (Patch Panel)
 • Εγκατάσταση Rack
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου
 • Μελέτη του χώρου και των απαιτήσεών σας.
 • Προτάσεις για την εφαρμογή, την εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων των τοπικών δικτύων.
 • Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (ενσύρματα δίκτυα).
 • Εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών που αφορούν τα ασύρματα δίκτυα κ.λ.π.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Συμβόλαια συντήρησης
 • Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων
 • Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ (μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πιθανώς να απαιτείται)
 • Έλεγχος δικτύου
 • Διαχείριση και Υποστήριξη των συστημάτων της εταιρείας σας
 • Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση γραφείου
 • Συστήματα Αυτοματισμών
 • Διαδικτυακές εγκαταστάσεις και λύσεις (π.χ. servers, routers, firewalls κλπ)
 • Ασύρματη (WiFi) επικοινωνία Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων
 • Διαχείριση και Υποστήριξη των συστημάτων της εταιρείας σας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων

Ένα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα δομημένης καλωδίωσης που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό και καλωδιώσεις και θα έχει μετρηθεί και πιστοποιηθεί με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, εξασφαλίζει για την κάθε επιχείρηση γρήγορες και ασφαλείς επικοινωνίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των λειτουργιών της και καθιστώντας την πρωτοπόρα στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


 

Ασφαλίστε κι εσείς την περιουσία σας με συστήματα της GSystems