Εγκατάσταση IPCCTV 5.0 Megapixel Hikvision

Εγκατάσταση IPCCTV 5.0 Megapixel Hikvision

Εγκατάσταση IPCCTV 5.0 Megapixel Hikvision μέσω καλωδίου utp με 3 υποσταθμούς σε ξενοδοχείο 3 επιπέδων στην Οια Σαντορίνης.

Η IPτεχνολογία επιλέχθηκε κυρίως λόγω της ιδιαίτερης τοπολογίας της καλωδίωσης όπου διαμοιράστηκε σε 3 διαφορετικούς υποσταθμούς. Έτσι σε κάθε υποσταθμό τοποθετήθηκε ένα PoeSwitchκαι σε αυτά συνδέθηκαν όλες οι IP κάμερες. Το poeswitch παρέχει και τροφοδοσία μέσω του utp καλωδίου οπότε δεν χρειάστηκε επιπλέον καλώδιο τροφοδοσίας σε κάθε κάμερα. Όλα τα poeswitch συνδέθηκαν στο κεντρικό switch και μέσω του LAN δικτύου εντοπίσαμε τις κάμερες μέσω στης μοναδικής ip της καθεμιάς.

Τοποθέτηση κεντρικού Rack με όλο τον δικτυακό εξοπλισμό, switch, patchpanels, routers, τηλεφωνικό κέντρο Panasonic, NVR, MikrotikRouterBoard.

Hotel Wifi Solution with MikroTik

Επίσης έγινε εγκατάσταση WiFi με εξειδικευμένο εξοπλισμό Mikrotik και παραμετροποιήθηκε με CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager).

Ο σκοπός και η παραμετροποίηση αυτού ήταν να υπάρχει ένα SSID σε όλο το ξενοδοχείο χωρίς να χάνεται η εμβέλεια του wifi σε κανένα σημείο. Επίσης παραμετροποιήθηκε ο RouterBoard με το firewall του ξενοδοχείου.


Δείτε πιο κάτω μερικές φωτογραφίες από το παραπάνω έργο:


Διαβάστε περισσότερα για τις κάμερες ασφαλέιας.

Συναγερμοί σπιτιών, μάθετε πως να προστατέψετε την περιουσία σας.

About Author

Ασφαλίστε κι εσείς την περιουσία σας με συστήματα της BST Systems